صفحه اصلی > چراغ

چراغ

چراغها به عنوان یک ست كامل که شامل چراغ جلو ، چراغ هاي راهنما، و یک چراغ عقب داراي استاندارد روز اروپا E- MARKبا مشخصه مندرج در جدول ذيل مورد استفاده قرار مي گيرد.

نام تجاري نوع چراغ E – MARK مرجع صادر كننده
SHENQIANG چراغ جلو (نور بالا و پايين) موقعيت جلو C/R-BS PL E۹ ۱۱۳R-۰۰۶۶۶۵ E۹-۵۰R-۰۰۶۶۶۵ MINISTERIO DE INDUSTRIA.. ENEGRIAY TURISMO SPAIN
SHENQIANG راهنما جلو و عقب ۱۱ ۱۲ E۸ ۵۰R - ۰۰۰۹۱۱۰ MINISTERIO OF TRANSPORT CZECH REPUBLIC
SHENQIANG موقعيت عقب، ترمز و پلاك E۱۱ ۵۰R-۰۰۱۱۶۳ VCA
RX-۰۲۰-۲ بازتابنده عقب E۸ ۳R-۰۲۵۳۷۹ MINISTERIO OF TRANSPORT CZECH REPUBLIC


نام تجاري نوع چراغ E – MARK مرجع صادر كننده
LEIJIE چراغ جلو (نور بالا و پايين) موقعيت جلو C/R-BS E۵۰ ۷.۵ ۱۱۳R-۰۰۰۰۳۶ E۵۰-۵۰R-۰۰۰۰۳۶ MCCAA
LEIJIE راهنما جلو و عقب ۱۱ ۱۲ E۵۰ ۵۰R-۰۰۰۰۱۳ MCCAA
LEIJIE موقعيت عقب، ترمز و پلاك E۵۰ ۵۰R-۰۰۰۰۱۳ MCCAA
RX-۰۲۰-۲ بازتابنده عقب E۸ ۳R-۰۲۵۳۷۹ MINISTRY OF TRANSPORT CZECH REPUBLIC

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت کبیر موتور تعلق دارد