صفحه اصلی > سيستم كمك بندي

سيستم كمك بندي

انجين مورد استفاده در اين محصولات با نام تجاريوظيفه ي اصلي سيستم تعليق جذب كليه ي ضربات وارده كه از طرف جاده بر خودرو و سرنشين وارد ميگردد به طوريكه نهايت آسايش را براي سرنشينان به همراه داشته باشد در محصولات شركت توليدي كبيرموتوراغلب از سه نوع سيستم فنربندي درعقب و دو نوع سيستم كمك و فنربندي در جلو استفاده ميگردد .

فنربندي عقب فنربندي جلو
سيستم فنر ضخيم كمك طرحCDI
سيستم فنربندي گازي ثابت كمك طرح CG
سيستم فنربندي قابل تنظيم با گاز نيتروژن  
ساير فنرها كه بصورت مايل در اغلب تريل ها مورد استفاده قرار ميگيرد  

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت کبیر موتور تعلق دارد