صفحه اصلی >  كاربراتور

کاربراتور

سیستم سوخت رسانی براي خودرو به مانند دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی براي بدن انسان ضروري و بسیار حساس است که بایستی انرژي لازم براي استفاده و کار خودرو را فراهم سازد .
کاربراتور چیست؟
کاربراتور مهمترین قطعه در سیستم هاي سوخت رسانی کاربراتوري است . وظیفه ي اصلی کاربراتور تهیه مخلوط مناسبی از هوا و سوخت براي شرایط مختلف کار موتور می باشد . یک کاربراتور بایستی خواسته هاي زیر را برآورده سازد :
۱ . تهیه مخلوط صحیح هوا و سوخت براي شرایط مختلف کار موتور در زمانی بسیارکوتاه
۲ . مصرف کم سوخت در وضعیت کار عادي موتور
۳ . امکان تامین حداکثر قدرت در حالت بار کامل
۴ . روشن شدن موتور در هر درجه حرارت و کارکرد منظم آن در حالت دور آرام
۵ . پایداري تنظیم هاي انجام یافته بر روي کاربراتور براي یک مدت طولانی و امکان تنظیم ها با توجه به شرایط کاري موتور
۶ . سادگی ، قابلیت اطمینان و دوام
۷ . سهولت تعمیر و نگهداري
کاربراتورها عموما از قسمت هاي زیر تشکیل شده اند :
محفظه ي گاز – محفظه ي ساسات – بدنه – محفظه راه انداز – پمپ شتابدهنده که ونتوري در کاربراتورهاي یک مرحله اي یا ونتوري ها در انواع دو مرحله اي در بدنه اصلی جاي می گیرند . صفحه گاز در محفظه ي گاز و صفحه ي ساسات در محفظه ي ساسات قرار دارند . محفظه ي راه انداز و پمپ شتابدهنده نیز در کاربراتورهاي پیشرفته براي جبران بعضی کاستی هاي کاربراتور هاي اولیه طراحی و استفاده می شوند . کاربراتور ها دو وظیفه اصلی به عهده دارند:
۱ . مخلوط کردن سوخت و هوا به نسبت ترکیبی مشخص که در هر کاربراتور به عنوان یک پارامتر اساسی تعیین می شود .
۲ . توزیع سوخت پودر شده به میزان برابر بین سیلندر
از آنجايي كه كاربراتور مهم ترين عضو در رسيدن به معيار كمترين ميزان الايندگي و بالاترين راندمان در موتورسيكلت ميباشد اين شركت براي بدست اوردن استانداردEURO۳ از معروفترين برندهاي مورد استفاده در موتورسيكلت تحت عنوانKEIHIN و SHENG WEY استفاده ميكند لازم به ذكر ميباشد هواكش مورد استفاده در محصولات كبيرطراحي شده براي بدست اوردن بالاترين استاندارد آلايندگي روز اروپا داراي فيلتر لوله اي و داراي دو ابر ميباشد كه اين خود ميتواند برتري اين نوع محصولات در سطح كشور نشان دهد .

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت کبیر موتور تعلق دارد